Articles de l'ACGN

Barcelona, seu de l´Acadèmia Internacional de Gastronomia – Mediterrani

Per octubre 31, 2013febrer 18th, 2021Sense comentaris

El passat divendres 25 d’octubre, l’Acadèmia Internacional de Gastronomia s’ha reunit a Barcelona, per l´inici de les activitats de l’Acadèmia Internacional de Gastronomia –  Mediterrani.

Rafael Ansón i Georges Husni, Presidents d’Honor de l’Acadèmia Internacional de Gastronomia (AIG), Jacques Mallard, President de l´AIG i Joan Ras, President de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia, juntament amb altres membres del Consell de Direcció de la AIG, representat per Portugal, Espanya, França, Itàlia, Grècia, Síria i Líban, van establir les bases de funcionament de la futura seu.

Aquesta entitat, que es constitueix per l’Acadèmia Internacional de Gastronomia, tindrà dues seus, una a Barcelona i una altra a Beirut.

Així mateix, tindrà una Copresidencia, els dos Presidents d’Honor actuals de la AIG: Georges Husni i Rafael Ansón, qui també és President de la Real Acadèmia Espanyola de Gastronomia.

Cadascun dels Presidents formarà el seu propi equip de treball, que abastarà en un cas, el Mediterrani Occidental i en un altre, el Mediterrani Oriental, i que funcionaran com un Òrgan Col·legiat format pels representants de les Acadèmies Nacionals dels països de cultura mediterrània. Hi haurà a més un Consell General format exclusivament pels representants dels països que tenen Acadèmia Nacional.

La Secretaria General estarà a Barcelona i les seves funcions correspondran a l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i al seu President, Joan Ras.

Podran plantejar-se projectes conjunts que, sobretot afectin a la totalitat dels països de cultura mediterrània. En aquest sentit pot pensar-se, entre uns altres, en:
 – Creació d’un site en internet en el qual s’inclogui l’OFERTA GASTRONOMICA GLOBAL DEL MEDITERRANI: matèries primeres, receptes, restaurants, publicacions… i tot allò que reculli els aspectes bàsics de la Dieta Mediterrània, no solament en la cuina sinó, sobretot, de manera de vida i una expressió cultural del conjunt del Mediterrani.
 – Un Congrés Internacional de la Cultura Gastronòmica del Mediterrani, a celebrar a Barcelona, en principi, l’any 2015.
 – Dues reunions anuals, una en alguna ciutat del Mediterrani Occidental i una altra en una ciutat del Mediterrani Oriental.
 – Un Estudi que expliqui a tots els països com han de potenciar el seu turisme a través de la gastronomia, que abastarà el Mediterrani i, molt especialment, als països del Mediterrani Oriental.
 – Diferents projectes suggerits per les Acadèmies Nacionals dels Països “Ribereños”.

Els membres de l’Acadèmia Internacional de Gastronomia, presents a Barcelona, van ser rebuts durant la nit del divendres per l’Alcalde de Barcelona, Excm. Sr. Xavier Trías, en un sopar en el Palauet Albéniz, i al qual es van reunir amb membres de la Junta Directiva de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia, i el Conseller d’Agricultura de la Generalitat, Josep María Pelegrí.