Articles de l'ACGN

Barcelona, seu de l´Acadèmia Internacional de Gastronomia Mediterrània

Per febrer 28, 2012febrer 18th, 2021Sense comentaris

L’any 2012 està prevista la creació de l’Academia Mediterránea de Gastronomía que agrupant els països de la Mediterrània, vol ser  el punt de trobada i reflexió de la nostra cultura gastronòmica en l’entorn mediterrani.

Aquesta seu s’establirà amb el treball i suport de l’Acadèmia Internacional de Gastronomia, La Real Academiade Gastronomia i el suport de l´Ajuntament de Barcelona, de la Direcció de Promoció dels Sectors Culturals, amb l´Institut de Cultura de Barcelona.

El Mediterrani ha estat el bressol de la cultura occidental i, com part d’aquesta cultura, també de la gastronomia occidental.

El Mediterrani acull productes únics que han marcat la nostra cuina des de fa segles, olives, ametlles, avellanes, blat, … i els seus derivats.

La cultura gastronòmica mediterrània ha estat el punt de partida de les cultures dominants avui , la francesa, la italiana i l’espanyola. Ha rebut, adaptat i transmès la gastronomia àrab amb tota la seva influència, des de la pasta italiana als dolços espanyols. Ha adoptat com a propis els productes nous vinguts d’Amèrica i ha demostrant la seva capacitat de crear i innovar constantment.

Una Acadèmia Mediterrània agruparia entorn d’una sola seu el conjunt de reflexions d’ambdues riberes mediterrànies, unint la cultura occidental ambla del Nordd’Àfrica i Mig Orient.

Aquesta Acadèmia, creiem, ha de tenir la seva seua Barcelonai, des de l’Ajuntament i amb el decidit recolzament de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia, s’ha de fer l’esforç necessari per assolir l’objectiu de la seva implantació a la nostra ciutat.

En una primera fase en formarien part els països mediterranis que avui ja són membres de la Academia Internacionalde Gastronomía, es a dir: Espanya (Portugal), França, Itàlia, Grècia, Turquia, Síria, Líban i Marroc, en forma de secció dela Academia Internacional. Amb la incorporació d’Egipte i Jordània quan es produeixi la normalització en aquesta àrea del Mediterrani es constituiria jurídicament l’Acadèmia Internacional de Gastronomia Mediterrània, com entitat independent.

L’existènciaa Barcelonade la seu de la Unió per al Mediterrani dona força a la possibilitat d’instal·lar la seua Barcelona, des de el primer moment. La poca vida actual de la Unió avala també que es crees un centre de Secretaria específic en el que l’Acadèmia Catalana aportés la seva dinàmica, que evités que la nova entitat quedés subsumida en les raons polítiques que han complicat la Unió.

Per marcar i reforçar el interès de la ciutat i del seu Ajuntament en aquest objectiu es proposa la celebració,  junt amb l’obertura de la seu, d’un Seminari Internacional dela Gastronomia Mediterràniaen la que experts d’alt nivell dels països membres, presentessin i debatessin l’evolució  històrica de la  gastronomia mediterrània, el seu lloc present, sens dubte avui en el cim de la gastronomia mundial i les perspectives futures. Això podria donar lloc a una publicació dels continguts i debats.

L’Acadèmia Catalana de Gastronomia escollirà e invitarà els millors experts, establint els temes de les ponències i els assistents als debats i estructurant en resum un Seminari de gran ressò intel·lectual.

Al fil d’aquest idea l’Acadèmia Catalana de Gastronomia està preparant per al proper mes de maig, conjuntament amb el Institut d’Estudis Catalans, una gran exposició de les primeres edicions dels més antics llibres de cuina en la col·lecció de la Biblioteca de Catalunya. Aquesta exposició podria tenir relació amb el Seminari i afegir a l’esdeveniment un contingut patrimonial d’interès ultra nacional, i d´interès per al Ajuntament de la ciutat de Barcelona.

El projecte té doncs un objectiu doble. Situar Barcelona en el centre de l’atenció internacional en el camp de la gastronomia (SEU Mediterrània) i a la vegada reforçar el paper dela nostra Acadèmia Catalanacom a organitzadora i tutora dels esdeveniments inicials i posteriors de les activitats dela nova Entitat Mediterrània(Seminari actual i futurs seminaris o esdeveniments).