El divendres 10 de juliol, va tenir lloc una reunió del Consell Interacadèmic de Catalunya en el Consell General d’Arán, presidit per l’Honorable Conseller de Justícia Sr. Germa Gordó. Van assistir la totalitat dels Presidents o representació dels mateixos amb excepció de l’Acadèmia d’Economia. Dels punts tractats en la reunió destaco el següent: En el futur hi haurà acció decidida del Departament de Justícia perquè les subvencions es cobrin en el curs de l’any següent en que han estat atorgades.

El Conseller informa que ha arribat a un acord amb la Fundació La Caixa a fi i efecte de poder oferir 200.000 euros de subvenció pels projectes que presentin les acadèmies. Per  aquesta nova subvenció s’hauran de presentar les propostes com a màxim el dia 24 de juliol i les activitats s’hauran de dur a terme durant el que resta de l’any. Informa que tota vegada que la subvenció l’atorga la Fundació La Caixa, els cobraments es realitzaran abans de final d’any.

Es proposa així mateix que en el futur el Consell Interacadèmic se celebrarà el 21 d’octubre de cada any i en l’Acadèmia que per ordre d’antiguitat li correspongui, podent coincidir amb la inauguració del curs acadèmic de l’Acadèmia Corresponent.
La propera se celebrarà a la seu de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.

La reunió va finalitzar amb un dinar ofert pel Conselh Generau d’Aran en el restaurant Era Coquela, amb l’assistència del Conseller, el President del Conselh Generau d’Aran, els Presidents de les Acadèmies i membres de l’Institut d’Estudis Aranesi-Acadèmia aranesa dera llengua occitana.

Es va fer la presentació pública de l’Institut d’Estudis Aranesi-Acadèmia aranesa dera llengua occitana, que va tenir lloc en l’Església de Santa Maria d’Arties.

Alex Jaumandreu
Secretari General