Articles dels Acadèmics

El Curs Interacadèmic 2017-2018, Els Aliments

Cada any el Consell Interacadèmic, del qual l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició en forma part, es fa càrrec del desenvolupament d’una activitat conjunta de totes les Acadèmies de Catalunya, sota un tema en concret.

L’any 2017 l’Institut d’Estudis Catalans, en la sessió inaugural del curs del passat 26 d’octubre de 2016, va proposar “El Curs Interacadèmic 2017-2018, Els Aliments”.

Seguint amb la mateixa metòdica dels anys anteriors, la nostra Acadèmia juntament amb el Sr. Josep Casas, Acadèmic i exvicepresident, va organitzar un acte que va comptar amb la col·laboració dels Acadèmics Montse Folch i Josep Bujan, en què van desenvolupar dues ponències:

  • “Els falsos mites dels aliments” per Montse Folch, ponència de gran interès social i molt il·lustrativa.

 

  • “Un gastroviatge per l’enopaisatge” per Josep Buján, parlant des dels orígens de la cuina, les fermentacions dels aliments i els diferents conreus integradors del paisatge.